Sudha M V.P. Rajesh Naidu Nagesh K
Shashikanth B.S Varghese Abraham Sruti P
Anand D.R D. Thilgavathi Banurekha Balaji
Karthik Padmanabhan Muddu Kumar G.B Sree Lakshmi P
Adarsh Kothari Bindu Hemanth Vidya Ramesh
Kavitha V Arun N P. Karl Abraham
Satya Pramod Theertha M.V K.E Moorthy P. Manohar Noronha
Vandana N.K G. Shakila Kaushik Sett
Sheeba R Geetha B.G P. Anirban Roy
Kalai Arasi P Kannabiran R P. Kumaresan
Mini. S. Dominic Edison P. M.S Kalavathi
Ramya B.P Lohith S Edwin Joseph
Shanmuga Sundaram D A Shivaprasad P. Shubha Narayana